BVC Holyoke gaat met de persoonsgegevens van de leden om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018.

T.b.v. correcte registratie bij vereniging en volleybalbond en bereikbaarheid van de leden verzamelt BVC Holyoke van elk lid:
- Voor- en achternaam 
- Geboortedatum
- Geslacht
-- Straatnaam en huisnummer
- Postcode en woonplaats
- Telefoonnummer(s)
- Emailadres
- IBAN (uitsluitend voor incasso van de verschuldigde bedragen die vooraf bekend zijn gemaakt bij het lid)
- Pasfoto (t.b.v. aanmaken vereiste spelerspasje uitsluitend van de leden die aan de door de volleybalbond georganiseerde competitie deelnemen)

Verder wordt de datum van aanmelding vastgelegd.  Deze wordt gebruikt voor het bepalen van datums van persoonlijke jubilea.

De persoonsgegevens Voor- en achternaam, Geboortedatum, Straat en huisnummer en Postcode en woonplaats worden één maal per jaar verplicht doorgegeven aan de gemeente Venlo i.v.m. de gemeentelijke subsidieverordening. Dezelfde persoonsgegevens als aan de gemeente worden verstrekt, aangevuld met Geslacht, Telefoonnummer(s) en Emailadres, worden ook intern verstrekt aan commissieleden die zich met de teamindeling bezighouden en aan de trainers/coaches van betreffend team. De gegevens zijn ook beschikbaar voor de vertrouwenspersonen en de coördinator van de bezorging van verjaardagskaarten.

Verantwoordelijk voor de correcte vastlegging en het beheer van de persoonlijke gegevens van de leden is het bestuur. De taak is gedelegeerd buiten het bestuur aan de ‘functionaris contributie- en ledenadministratie’.