De contributie is tijdens de ledenvergadering van 13 oktober 2014 als volgt vastgesteld. Die is ingegaan per 01-01-2015:

  • Tot 16 jaar € 7,50 per maand
  • Vanaf 16 jaar € 10,00 per maand
  • Gezinscontributie € 27,50 per maand (beide ouders/verzorgers en kinderen van het gezin die jonger zijn dan 18 jaar) 
De peildatum voor de contributie is 1 juli.

Incasso
Neuwe leden bij hun aanmelding automatisch een incasso af ter incassering van de contributie. Deze incasso vervalt op het moment dat een lid zich afmeldt. De contributie wordt éénmaal per kwartaal geïnd. Een wijziging van het bank- of girorekeningnummer kan worden doorgegeven via het secretariaat