Home » Leden » Contributie » Contributie

Contributie

De contributie is tijdens de ledenvergadering van 25 oktober 2023 als volgt vastgesteld. Ingangsdatum: 01-11-2023:

Van 01-11-2023 t/m 30-06-2024Vanaf 01-07-2024
Peuterbelke€8,50 per maand€8,50 per maand
Niveau-jeugd€15,- per maand€18,- per maand
B & C-jeugd tot 16 jaar €15,- per maand€18,- per maand
Senioren & A-jeugd vanaf 16 jaar€18,- per maand €22,- per maand
Recreanten & Veteranen €18,- per maand €18,- per maand

Toelichting

  • Bedragen zijn inclusief competitietoeslag
  • Gezinskorting vanaf drie leden: 4 euro korting voor derde lid en volgende leden uit zelfde gezin
  • De peildatum voor de contributie is 1 juli
  • Lidmaatschap is maandelijks opzegbaar


Incasso
Nieuwe leden bij hun aanmelding automatisch een incasso af ter incassering van de contributie. Deze incasso vervalt op het moment dat een lid zich afmeldt. De contributie wordt éénmaal per kwartaal geïnd. Een wijziging van het bank- of girorekeningnummer kan worden doorgegeven via het secretariaat

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Kunt u het lidmaatschap of de contributie niet (meer) betalen? Vraag dan hulp aan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg. Ga naar www.kieseenclub.nl en dien meteen uw aanvraag in zodat uw kind lid kan blijven of worden.
Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Limburg, Per e-mail via limburg@jeugdfondssportencultuur.nl of telefonisch via 06 50 90 45 04.