Leden die wedstrijden spelen, doen dat in een wedstrijdshirt van BVC Holyoke. De huurprijs van een shirt wordt gedurende maximaal 3 jaar geïncasseerd. Bij verlies of beschadiging van het shirt gedurende de looptijd van de huurovereenkomst, is de huurder verplicht tot vergoeding van de nieuwwaarde van het shirt. Het shirt blijft eigendom van BVC Holyoke totdat er 3 maal shirthuur is betaald, daarna is het eigendom van het lid.

Senioren: €15,- per jaar
Jeugd tot 16 jaar: €10,- per jaar