Home » Leden » Reglementen » Verklaring Omtrent Gedrag

Verklaring Omtrent Gedrag

BVC Holyoke wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de volleybalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de volleybalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club. De inzet van kwalitatieve en vooral betrouwbare vrijwilligers is de basis om hier aan te voldoen. Tijdens de Algemene ledenvergadering van 2012 is daarom besloten dat voor een aantal vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist wordt.

Het bestuur is van mening dat voor iedere vrijwilliger welke een rol heeft binnen het bestuur maar ook voor trainers/coaches, kaderleden jeugdkamp een VOG aangevraagd moet worden. De vrijwilliger dient uiteraard lid te zijn van de vereniging. 

Hoe vraag je de VOG aan?

  1. Stuur een e-mail naar ons secretariaat@bvcholyoke.nl (of je ontvangt er een van ons secretariaat als je in aanmerking komt)
  2. Je ontvangt een e-mail van ons secretariaat met een link
  3. Log in met DigiD ( heb je deze niet dan kun je dit aanvragen via https://www.digid.nl/
  4. Zorg ervoor dat een kopie van de VOG terecht komt bij ons secretariaat.


Gratis
De VOG voor vrijwilligers is gratis, mochten er toch kosten aan verbonden zijn, waarschuw dan onze penningmeester via penningmeester@bvcholyoke.nl. BVC Holyoke vergoedt in principe de kosten.

Vragen
Voor vragen kun je je melden bij het secretariaat: secretariaat@bvcholyoke.nl