De introductiebijeenkomst voor ouders van jeugdleden en nieuwe leden werd zaterdag voor het eerst gehouden. Tien ouders bezochten deze bijeenkomst.  Het bestuur en verschillende commissies hebben ze geinformeerd over onze mooie club: hoe zit het met contributie, shirts, teamsamenstellingen, activiteiten, financiële acties en nog veel meer. De bijeenkomst werd gewaardeerd door de ouders. Het initiatief kwam voort ui deledenvergadering, daar gaven leden aan dat ouders meer betrokken en geïnformeerd moeten worden over de gang van zaken binnen de club. Lees verder voor de foto's. 
ouders1ouders2ouders3ouders4