Vanwege een tekort aan leden voor de jeugdcommissie. Is besloten om zowel de technische als de jeugdcommissie efficiënter te organiseren. Beide commissies gaan één keer per twee maanden gezamenlijk vergaderen samen met de mensen die deze commissie ondersteunen. Lees verder om te checken hoe die vergaderingen er uit zien.

Deelnemers en taakverdeling zijn:
- Edwin Vaassen: voorzitter technische commissie, algemene technische zaken en bestuurslid
- Rudy Beurskens: wedstrijdsecretariaat externe contacten
- Marina Hendriks: wedstrijdsecretariaat interne contacten
- Jacky Smeets: scheidsrechterzaken
- Manouk Hendriks: lid jeugdcommissie, contactpersoon B- en C-teams
- Iris van den Eertwegh: lid jeugdcommissie, contactpersoon niveauteams