Tijdens de algemene ledenvergadering op 8 oktober 2018 is Thomas Kusters door de leden benoemd als erelid. Thomas trad naar 8 jaar bestuurslidmaatschap, waarvan 7 jaar als voorzitter, terug uit het bestuur. Thomas is sinds 1995 lid van onze vereniging en al sinds zijn 15e actief als vrijwilliger.

Van zijn vader, die ook jaren voorzitter was, heeft Thomas het volleybal en het besturen van de vereniging met de paplepel ingegeven gekregen. Toen het bestuur in 2011 door wisselingen sterk  was gekrompen, trad Thomas naar voren om de club als nieuwe voorzitter te gaan trekken. Mede dankzij Thomas heeft Holyoke mooie jaren gekend en staat de vereniging er nu goed en stabiel
voor.

Kenmerkend aan het voorzitterschap van Thomas is zijn waardering voor vrijwilligers. Elke maand verraste Thomas een van de vele vrijwilligers in onze vereniging en wist hen in het zonnetje te
zetten. Als voorzitter eerde hij de afgelopen jaren meer dan 65 vrijwilligers van de maand.

In het voorjaar 2018 nam Thomas het besluit om bij de ledenvergadering als voorzitter terug te treden. Dat de keuze voor hem om een stap terug te doen niet makkelijk was, toont zijn
betrokkenheid en hart voor de club. In de jaren als bestuurslid en voorzitter, maar ook in de jaren voor die periode, heeft Thomas zich altijd actief en met grote betrokkenheid ingezet voor onze
vereniging.

Dat is voor het “oude” en “nieuwe” bestuur reden geweest om Thomas voor te dragen als erelid van onze vereniging. Een voordracht die door de ledenvergadering met luid
applaus werd gesteund.

Thomas is het 9 e erelid van de vereniging. Check hier wie allemaal erelid zijn

52