In de gemeenteraad van Venlo wordt woensdag en vrijdag de programmabegroting 2019-2022 behandeld. In deze begroting worden omvangrijke bezuinigingen op sportverenigingen voorgesteld. Gezamenlijk met VV Belfeldia, TTV ’t Belke, Judo 2Move en SV de Grensstreek heeft BVC Holyoke zich uitgesproken tegen deze bezuinigingen. Dit doen zij in een gezamenlijke brief gericht
aan de gemeenteraad van Venlo.

De voorgestelde bezuiniging betekent voor onze vereniging een forse stijging van de zaalhuur en tegelijkertijd het volledig afbouwen van subsidies. Volgens ons past dit niet bij de ambitie van de
gemeente Venlo om de deelname aan sport te bevorderen. Daarnaast dragen sportverenigingen bij aan de gezondheid van haar leden, zorgen voor sociale samenhang en leefbaarheid in de buurt. Een bezuiniging op sport(verenigingen) is een bezuiniging op de sociale structuur en vitaliteit van Belfeld. Wij hopen dat onze brief invloed heeft op de inzichten van de raadsleden en de besluitvorming in de gemeenteraad.