Komend seizoen verandert er weer een aantal spelregels en reglementen. Zo zijn er veranderingen metr het invallen bij een hoger team of bij een team uit de zelfde klasse. Daarnaast wordt de set up soepeler beoordeeld en zijn de regels voor opstellingen voor het serverende team minder strikt. Alle wijzigingen lees je hier. Lees verder voor de belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

Invallen
De derde keer invallen in een kalendermaand betekent vastspelen in het team waar het meest is ingevallen. Dit houdt dus in dat iemand die vanuit heren 5, twee keer in heren 4 is ingevallen en daarna 1 keer in heren 3, zich vast speelt in heren 4.bIndien in 3 verschillende teams wordt ingevallen zal het middelste team worden aangehouden.

Invallen bij team uit zelfde klassen
Het horizontaal meespelen van spelers in dezelfde klasse mag per wedstrijd nog maar door 3 spelers gedaan worden. De overige spelers
moeten uit het oorspronkelijke team komen, of invallers uit lagere klasses zijn.

Set up
De tweede bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van het net blijft, wordt soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout. Deze regel werd afgelopen seizoen in de Eredivisie al op deze manier toegepast en zal nu in alle competities worden doorgevoerd.

Opstellingen
De voorspelers van het serverende team, hoeven ten opzichte van elkaar niet in de servicevolgorde te staan. Hetzelfde geldt voor de achterspelers
van het serverende team. Wel moet een voorspeler nog steeds voor zijn corresponderende achterspeler staan (de linksvoor moet bijvoorbeeld voor
de linksachter staan).