Vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur gelden nieuwe corona-maatregelen voor het volleyballen. De gehele compeititie is stilgelegd. Volleyballen voor teams van senioren, recreanten, veteranen en zitvolleybal is niet toegestaan. Voor spelers jonger dan 18 jaar die spelen bij een seniorenteam wordt naar een oplossing gezocht. Jeugdtrainingen gaan wel door maar ouders en verzorgers zijn niet welkom in de zaal.  Advies voor iedereen ouder dan 13 om een mondkapje te dragen in de Hamar. Lees verder voor meer informatie.

Vanaf woensdag 14 oktober 22.00 uur gelden de volgende maatregelen ten aanzien van sport:

 •  Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Voor kinderen tot 18 jaar: sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
Géén wedstrijden, alleen trainen jonger dan 18
Dit betekent dat het spelen van volleybal voor personen van 18 jaar en ouder niet is toegestaan. De trainingen voor de senioren, zitvolleybal, veteranen en recreanten worden stilgelegd. Voor de jeugd gaat de training zoveel mogelijk op de normale manier door. Daarnaast zijn de competities voor alle leden stilgelegd. Dus voorlopig geen wedstrijden voor alle senioren, zitvolleyballers,B&C-jeugd, CMV-jeugd, recreanten en veteranen.

Spelers jonger dan 18 bij seniorenteam
Voor de spelers en speelsters jonger dan 18 jaar, die spelen bij een seniorenteam, proberen we toch een mogelijkheid te bieden om door te blijven trainen. Hierover ontvangen de betreffende spelers nader bericht..

Voel je veilig 
Graag benadrukken wij dat het belangrijk is dat leden en trainers zelf de afweging kunnen maken om wel of niet te trainen. Als jij als jeugdspeler je niet prettig voelt om met anderen te trainen, is het geen probleem om niet deel tenemen. Voel jij je als trainer niet prettig om training te geven, laat dit zo spoedig mogelijk weten zodat we vervanging kunnen organiseren.

Richtlijnen binnen sporthal de Hamar
Voor het trainen van de jeugd gelden binnen onze sporthal de volgende richtlijnen:
 • Kom binnen via de ingang Sport en Zorg (via Stevensplein)
 • Kleedlokalen zijn gesloten. Kom dus omgekleed naar de sporthal en douche thuis
 • Trainers houden de presentie bij in verband met mogelijk bron- en contactonderzoek
 • Al het materiaal dat gebruikt is wordt na afloop van elke training gedesinfecteerd. Materiaal is hiervoor in de kasten aanwezig
 • Ouders en verzorgers mogen niet mee de zaal in

Mondkapje
Vanaf 13 jaar geldt het dringend advies om een mondkapje te dragen in publieke ruimten. De sporthal is een publieke ruimte. Het advies is daarom om bij binnenkomst, bij vertrek en wanneer je zelf niet actief aan het sporten bent zoveel als mogelijk een mondkapje te dragen. Voor trainers geldt dat ze tijdens het geven van de training het mondkapje af mogen
doen.

Richtlijnen publiek
Publiek is niet welkom, de tribunes van de sporthal zijn gesloten.

Algemeen geldende regels
Als geheugensteuntje nog een keer de algemene richtlijnen van het RIVM, aangevuld met het protocol van de Nevobo:
 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen
 • Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
 • Gebruik zoveel mogelijk je eigen materialen (bidon, handdoek)
 • Schud geen handen en vermijd ander fysiek contact zoals high fives of knuffels
 • Vermijd hard stemgebruik
 • Het zingen van liedjes of yells is niet toegestaan
De maatregelen gelden vooralsnog voor een periode van vier weken. Zodra de maatregelen met betrekking tot sport worden aangepast, zullen wij u op de hoogte brengen voor de gevolgen voor het volleybal binnen onze vereniging.

Wij geven graag mee dat we constateren dat de nodige maatregelen binnen onze vereniging tot dusver goed zijn opgevolgd. Dank voor iedereen die hierin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft genomen. Ondanks de goede inzet de afgelopen periode moeten we ons aan de nieuwe maatregelen aanpassen. Hopelijk kunnen we, wanneer we deze maatregelen goed naleven, snel weer op een normale manier met elkaar volleyballen.

Met sportieve groet,
Bestuur BVC Holyoke