Het kabinet heeft besloten de gemeenschapshuizen te sluiten. Er is onduidelijkheid ontstaan over wat dit betekent voor de sporthal in gemeenschapshuis de Hamar. Tot nader order blijft de sporthal geopend. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving vanuit de Hamar. De trainingen voor de jeugd tot 18 jaar gaan dus gewoon door. Hiervoor gelden natuurlijk de maatregelen zoals eerder gecommuniceerd.

De komende dagen is overleg tussen de Hamar, Stichting Stichting Multifunctionele Accomodaties Venlo (SMAV) en de gemeente Venlo. De gemeente Venlo zoekt afstemming met de Veiligheidsregio. Mochten de nieuwe maatregelen toch gevolgen hebben voor het gebruik van de sporthal, dan zullen wij jullie hierover informeren.