De geïnde contributie tijdens de coronaperiode wordt verrekend met de eigen bijdrage van leden voor de nieuwe shirts. De ledenvergadering is overtuigend akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om hiervan een bedrag van ongeveer 31 euro per lid in te zetten. Dit bedrag hangt af van het aantal leden op dat moment. Op deze manier komt de geïnde contributie alsnog ten goede van alle leden De contributie kan niet volledig worden verrekend omdat  er ook kosten zijn die doorlopen en ook andere inkomsten zijn weggevallen. De penningmeester is in zijn voorstel uitgegaan van kosten die weggevallen zijn door corona en rechtstreeks effect hebben op de leden, denk daarbij aan activiteiten die niet doorgegaan zijn en minder zaalhuur door afgelasten van trainingen en wedstrijden. Dat zijn kostenposten van in totaal 5485 euro.