De volleybalbond heeft een bericht uitgebracht over het bepalen van de eindstand. Vanwege corona zijn er veel wedstrijden niet doorgegaan en daarom hebben niet alle teams evenveel gespeeld. Daarom is er bij de senioren geen sprake van kampioenen en promotie of degradatie. Bij de jeugd zijn er wel officiële kampioenen. Zowel bij de senioren als bij de jeugd wordt de eindstand bepaald op basis van quotiënt: dat is het gemiddeld aantal punten per wedstrijd. Je moet dan het aantal punten op de ranglijst delen door het aantal wedstrijden, de stand in de app en op de website is op basis daarvan nu al bepaald. Teams bij de senioren die eerste worden in hun poule worden door de club wél als kampioen beschouwd en worden daarvoor ook gehuldigd.