Home » Vereniging » Organisatie » Bestuur

Bestuur

Voorzitter: Jacky van den Bongard-Smeets – voorzitter@bvcholyoke.nl
Secretaris: Joyce Hekkens  – secretariaat@bvcholyoke.nl
Penningmeester: Sanne van Aarssen – penningmeester@bvcholyoke.nl
Algemeen bestuurslid: Lotte van Zoest- algemenezaken@bvcholyoke.nl