Home » Vereniging » Over BVC Holyoke » Ereleden

Ereleden

In de loop der jaren zijn er enkele leden door de ledenvergadering tot erelid benoemd vanwege hun bijzondere verdiensten voor BVC Holyoke.

Van die ereleden zijn nu nog enkele actief als speler of vrijwilliger.

  • Dré Bloemers † , lid vanaf 1 januari 1977
  • Cel Canton, erevoorzitter, lid sinds 1 januari 1979
  • Chrit Driessen, lid sinds 1 december 1986
  • Martien van Duren, lid sinds 25 mei 1975 (oprichtingsdatum)
  • Herman Ravier, lid sinds 1 augustus 1984
  • Theo Rothoff, lid sinds 10 november 1987
  • Edwin Vaassen, lid sinds 1 januari 1981
  • Henny van Hameren, lid sinds 1 maart 1983
  • Thomas Kusters, lid sinds 7 januari 1995